Sargam Kaushal became Mrs. World 2022
News

Sargam Kaushal became Mrs. World 2022: India got the crown after 21 years, last time Aditi Govitrikar won the title in 2001